รายละเอียด กวส.
           
 
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน

         

      
     
      

    
     
      
    
     


เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับอะตอมเกมส์

 (ดาวน์โหลด)


 - ตารางกิจกรรม


  - กติกากีฬาอะตอมเกมส์


  - รายละเอียดหอพัก

  - รายชื่อนิสิตประสาน U

  - รายละเอียดการเงิน           การแข่งขันกีฬาวิทยาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
"ศรีนครินทรเกมส์" เป็นมหกรรมกีฬาของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 18 สถาบันของมหาาวิทยาลัยในประเทศไทย

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์เป็นสถาบันที่สำคัญในการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของประเทศ โดยปัจจุบันมีคณะวิทยาศาสตร์ในสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศได้มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธ์ จึงเกิดโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทยขึ้นภายใต้ชื่อ “อะตอมเกมส์” โดยความร่วมมือร่วมใจของนิสิต และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการทุกมหาวิทยาลัย
ภายใต้ “องค์การนิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (กวส.)” โครงการนี้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกันทุกปีจนเป็นกีฬาประเพณีซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วถึง 20 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
เนื่องจากเป็นประเพณีที่สืบทอดมาในครั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีอะตอมเกมส์ ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่อ “ศรีนครินทรเกมส์” โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ เทนนิส
เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง หมากกระดาน (หมากรุกไทย หมากล้อมและ A-MATH) กีฬาสาธิต
(ครอสเวิร์ด) กีฬาพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์ การแข่งขันตอบคำถามทางวิชาการ การประกวดผู้นำเชียร์
และกองเชียร์ การประกวดดาว และเดือน ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากทุกมหาวิทยาลัย
เนื่องในโอกาสที่หมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 60 ปี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ก่อตั้งเป็น
วิทยาลัยวิชา
การศึกษา การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการเผยแพร่ชื่อเสียง และแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านกีฬา
ความรู้ต่างๆ และสัมพันธไมตรีที่ดีกับนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ114 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถนนสุขุมวิืท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 8407